Actueel

Door onze berichten blijft u op de hoogte van interessante en relevante ontwikkelingen op diverse rechtsgebieden. Wij volgen de actualiteit op de voet en selecteren de voor u nuttige informatie.Ooit van richtlijnen gehoord?

Letselschade omvat, kort gezegd, gebeurtenissen waarbij mensen geestelijk en lichamelijk schade oplopen. Verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten: dat zijn voorbeelden hiervan. Mensen …

TBS

Regelmatig zijn er zaken van ons kantoor in het nieuws waarbij de Officier van Justitie tbs eist. Wat is nu tbs? …

Speekseltest voor drugs in het verkeer

Bijna iedereen heeft het wel eens meegemaakt: door de politie staande gehouden worden met de vraag om “even te blazen”. Een …

Komende wijzigingen in het arbeidsrecht op grond van de nieuwe kabinetsplannen

Het regeerakkoord bevat verschillende wetsvoorstellen c.q. maatregelen, waarbij de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gedeeltelijk wordt teruggedraaid of aangepast. Hieronder volgt …

Indexering alimentatie 2018: 1,5%

Het einde van het jaar komt weer in zicht en dat betekent dat het indexeringscijfer voor het komende jaar bekend is …

Affectieschade, nu eindelijk erkend?

Stel, het ondenkbare gebeurt: één van uw naasten raakt betrokken bij een (verkeers-)ongeval. Hij of zij loopt ernstig en blijvend letsel …

Het aandeel van de stiefouder bij kinderalimentatie

Zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ zijn aan de orde van de dag. Mensen die gaan scheiden vinden steeds vaker nieuw geluk in de …

Help, een ander land wil mijn overlevering!

Als je verdacht wordt van een strafbaar feit in een ander EU-land, dan kan dat land vragen om je over te …

Hoge Raad doet uitspraak over kindgebonden budget bij partneralimentatie

Sinds januari 2015 is er veel commotie over de wijziging van het kindgebonden budget (en de alleenstaande ouderkop) en de invloed …