Actueel

Door onze berichten blijft u op de hoogte van interessante en relevante ontwikkelingen op diverse rechtsgebieden. Wij volgen de actualiteit op de voet en selecteren de voor u nuttige informatie.De beëindigingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Bijvoorbeeld doordat een werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft gekregen …

De rol van het kind (deel 1/3): het kindgesprek

Een veelgehoord misverstand bij ouders is dat hun kinderen vanaf 12 jaar mogen ‘kiezen’ bij wie ze wonen of hoe de …

Asielrecht….Asielzoekers…

Niet echt een onderwerp waar het merendeel van onze cliënten en website-bezoekers mee te maken krijgt, maar wel een onderwerp waar …

Eigen risicodrager worden voor de Ziektewet; de voor- en nadelen

Als een werknemer zich ziekmeldt betaalt u als werkgever maximaal twee jaar het loon door. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor diens …

Ooit van richtlijnen gehoord?

Letselschade omvat, kort gezegd, gebeurtenissen waarbij mensen geestelijk en lichamelijk schade oplopen. Verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten: dat zijn voorbeelden hiervan. Mensen …

TBS

Regelmatig zijn er zaken van ons kantoor in het nieuws waarbij de Officier van Justitie tbs eist. Wat is nu tbs? …

Speekseltest voor drugs in het verkeer

Bijna iedereen heeft het wel eens meegemaakt: door de politie staande gehouden worden met de vraag om “even te blazen”. Een …

Komende wijzigingen in het arbeidsrecht op grond van de nieuwe kabinetsplannen

Het regeerakkoord bevat verschillende wetsvoorstellen c.q. maatregelen, waarbij de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gedeeltelijk wordt teruggedraaid of aangepast. Hieronder volgt …

Indexering alimentatie 2018: 1,5%

Het einde van het jaar komt weer in zicht en dat betekent dat het indexeringscijfer voor het komende jaar bekend is …