Familie & Kind

PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

Bij een echtscheiding komen allerlei zaken aan de orde en moet er veel geregeld worden. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kinderen, het huis en de verdeling van de gezamenlijke bezittingen. Ook moet worden bekeken of er kinder- of partneralimentatie moet worden betaald. Het is zaak om een en ander schriftelijk goed vast te leggen in een ouderschapsplan (verplicht bij minderjarige kinderen) en/of een echtscheidingsconvenant. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Echtscheiding

Krijgt u te maken met een echtscheiding dan heeft u een advocaat nodig. Deze behartigt uw belangen in de procedure en zorgt ervoor dat alles goed geregeld wordt. Hij denkt met u mee en leidt een en ander in goede banen. Het is ook mogelijk om samen met één advocaat de echtscheiding te regelen, mits u hier allebei voor kiest. Met een van onze familierechtsspecialisten staat u er niet alleen voor.

Alimentatie

Afhankelijk van het inkomen en de behoefte van de kinderen en eventueel de (ex-)partner kan het zijn dat er alimentatie moet worden betaald. Het is niet altijd eenvoudig om de hoogte daarvan te bepalen. Dit gebeurt via een berekeningsmethode die ook door de rechter wordt gehanteerd. Mocht dit in uw geval nodig zijn dan maken wij voor u een berekening op maat, zodat u weet waar u aan toe bent. Ontvangt of betaalt u nu reeds (kinder)alimentatie en vraagt u zich af of deze niet moet worden bijgesteld (verhoogd of verlaagd) dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden.

Omgang en gezag

Vaak zijn bij een echtscheiding minderjarige kinderen betrokken. Vanzelfsprekend moet met hun belangen ook rekening worden gehouden en daarom is het noodzakelijk dat er goede afspraken worden gemaakt, onder meer over de omgang en het gezag. Dit moet worden vastgelegd in een wettelijk voorgeschreven ouderschapsplan, dat door de advocaat in samenspraak met u wordt opgesteld.

Boedelverdeling

Het regime waaronder u bent getrouwd (in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden) is van invloed op de manier waarop na de echtscheiding de gemeenschappelijke bezittingen en schulden moeten worden verdeeld. Het verdient de voorkeur om daarover afspraken te maken in onderling overleg en die te laten opnemen in een echtscheidingsconvenant. Komt u er samen niet uit dan bestaat de mogelijkheid om in een aparte boedelscheidingsprocedure bij de rechtbank verdeling te vragen. Zowel bij het opstellen van het convenant als met het voeren van de procedure kunt u rekenen op onze deskundige juridische bijstand.

Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing

Eén van onze advocaten heeft binnen het personen- en familierecht een bijzondere deskundigheid ontwikkeld op het gebied van ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP). U moet hierbij denken aan situaties waarin op verzoek van Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming een gezinsvoogd wordt aangesteld en/of een uithuisplaatsing wordt bevolen.

Mediation

Conflicten leiden vaak tot veel frustratie en slechte verstandhoudingen. Alle reden om deze snel op te lossen. In de regel lossen mensen hun problemen samen op, maar soms lukt dit niet. U kunt ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten. De rechter hakt dan de knoop door, maar vaak is daarmee het onderliggende conflict, de reden waarom u het probleem niet samen hebt kunnen oplossen, niet verdwenen. En de onderlinge verstandhouding wordt er in de regel niet beter op.

U kunt ook kiezen voor mediation. Dit is een vorm van bemiddeling, waarbij de mediator u als onafhankelijke en onpartijdige deskundige begeleidt bij het zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. De mediator is opgeleid om door gesprekstechnieken de communicatie tussen partijen te verbeteren. Tijdens de mediation worden de belangen en wensen van partijen in kaart gebracht. Vanuit deze belangen en wensen wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing. Omdat u zelf met elkaar in gesprek bent, leidt mediation sneller tot een oplossing en kunnen hierdoor kosten worden bespaard.

Voor mediation kunt u bij ons terecht bij Maureen Setiaman. Zij is MfN-registermediator.