Familierecht

Het familierecht is een veelzijdig rechtsgebied. Veel mensen krijgen in hun leven te maken met het familierecht. Bij het familierecht gaat het niet alleen om echtscheidingen, maar ook om alimentatie, omgang, gezag, erkenning van kinderen, kinderontvoering, ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Het is niet alleen een emotioneel proces, maar er dienen tevens veel praktische zaken te worden geregeld. Hierbij moet u denken aan een verdeling van de gemeenschap van goederen (een boedelverdeling) of het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden.

Daarnaast gaat het ook vaak om kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioenverevening en het maken van afspraken over de kinderen. Deze afspraken over de kinderen moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een (gespecialiseerd) familierechtsadvocaat kan u hierbij helpen.

Alimentatie

Het berekenen van de alimentatie is een complexe aangelegenheid. Een goede alimentatieadvocaat is daarom van belang. Daarbij gaat het niet alleen om kinderalimentatie, maar ook om partneralimentatie. De berekening van een kinder- of partneralimentatie vindt plaats aan de hand van zogeheten tremanormen of alimentatienormen. Ook de rechter hanteert deze specifieke berekenmethode. Een advocaat gespecialiseerd in alimentatie heeft kennis van deze materie en kan u hierin adequaat bijstaan.

Onze advocaten berekenen voor u op maat hoeveel alimentatie u kunt betalen of zult ontvangen. U weet dan waar u aan toe bent. Ook kunnen wij u bijstaan in verzoeken tot verhoging of verlaging van de alimentatie wegens bijvoorbeeld een wijziging van omstandigheden. Onze advocaten alimentatie adviseren u graag over deze aangelegenheden.

Regeling voor de kinderen

Naast alimentatie zijn onze advocaten ook gespecialiseerd in het opstellen van regelingen aangaande (minderjarige) kinderen. Het gaat dan niet alleen over de alimentatie maar ook over de zogeheten zorg- en contactregeling of omgangsregeling. Deze kan worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het gaat daarbij over de omgang en het gezag. In het ouderschapsplan wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met de kinderen na de echtscheiding. Bij wie gaan ze wonen, hoe vindt de omgang met de andere ouder plaats, wordt er wel of geen alimentatie betaald en zo ja hoeveel en hoe overleggen de ouders met elkaar over de kinderen. Onze advocaten kunnen u daarover adequaat van advies voorzien.

Boedelverdeling

Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en u gaat scheiden zal de gemeenschap van goederen moeten worden verdeeld; de boedelverdeling. Het kan zijn dat u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. In dat geval is het van belang dat een specialist op dat gebied u van advies voorziet. De voorwaarden zijn vaak erg complex en de gevolgen van een verkeerde afwikkeling kunnen groot zijn.

Het is van groot belang dat u bij een echtscheiding afspraken maakt omtrent de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Deze kunnen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als u er samen niet uitkomt kan de zaak aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechtbank zal zich dan in een beschikking of een vonnis uitspreken over de wijze van verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Onze advocaten kunnen u bijstaan in het minnelijke traject (het opstellen van een echtscheidingsconvenant), maar ook tijdens het voeren van een procedure.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Het kan voorkomen dat er door de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek wordt gedaan tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarig kind. De ouders kunnen zich in dat geval laten bijstaan door een advocaat. Specialistische kennis op dit rechtsgebied is van groot belang. Onze advocaten kunnen u hierover adequaat adviseren.

Gratis kennismakingsgesprek met advocaat familierecht

Het is van belang om u goed te laten bijstaan tijdens een echtscheidingsprocedure. Lina Advocaten helpt u hier graag bij. Wij zijn gevestigd in Venlo en zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het personen- en familierecht.

Wij staan voor kwaliteit, resultaat en een persoonlijke benadering. Heeft u vragen op het gebied van het familierecht of zoekt u een gespecialiseerde advocaat op dat gebied? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.