Strafrecht

Het voor u misschien wel meest aansprekende rechtsgebied is het strafrecht. Vrijwel dagelijks hoort of leest u hierover in het nieuws. Van een eenvoudige fietsendiefstal tot ingewikkelde moordzaken. In het strafrecht beoordeelt de rechter of iemand een misdrijf heeft begaan en of hij daarvoor gestraft moet worden. Op het gebied van strafzaken zijn wij het grootste gespecialiseerde kantoor in de regio. We zijn landelijk actief en staan 24 uur per dag voor u klaar.

Ik heb een dagvaarding ontvangen

Vaak begint uw zaak met het ontvangen van een dagvaarding. Hierin staat waarom u bij de rechter moet komen. Het is van belang dat u, zodra u de dagvaarding ontvangt, zo snel mogelijk contact opneemt met een van onze advocaten, zodat er voldoende tijd is om uw zaak goed voor te bereiden. Vanzelfsprekend staan wij u bij tijdens de zitting. Ontvangt u geen dagvaarding maar wordt u wel benaderd door politie of justitie, ook dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

Jeugdrecht

Als een minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit dan valt dit onder het jeugdrecht. Alleen hierin gespecialiseerde advocaten mogen jeugdigen bijstaan. Een aantal van onze advocaten is dat en staan regelmatig minderjarigen bij, onder andere op verzoek van de rechtbank. We vinden het vanzelfsprekend en belangrijk dat ook de ouders nauw betrokken worden bij de zaak.

TBS

Terbeschikkingstelling (TBS) is een maatregel die de rechter kan opleggen. Deze maatregel kan worden opgelegd als de rechter meent dat iemand niet geheel verantwoordelijk is voor zijn daden met als doel behandeling en het voorkomen van herhaling. Vooraf wordt niet bepaald hoe lang de behandeling duurt; periodiek wordt getoetst of er verlenging moet plaatsvinden. Omdat het een specifiek onderdeel is van het strafrecht zijn er maar weinig advocaten die regelmatig TBS-zaken behandelen. Mr. M.F.M. (Misja) Geeratz heeft een ruime ervaring binnen dit vakgebied.

Militair strafrecht

Als u in dienst bent bij defensie en u wordt verdacht van een strafbaar feit moet u voorkomen bij de militaire rechtbank in Arnhem. Op deze zaken is het Wetboek Militair Strafrecht van toepassing. Het is van belang dat uw advocaat kennis heeft van en ervaring heeft met de krijgsmacht, om voor u het maximale resultaat te behalen. Mr. M.F.M. (Misja) Geeratz, die zelf jarenlang binnen de Koninklijke Landmacht heeft gewerkt, beschikt over deze kennis en ervaring.

Overlevering

Wanneer u dreigt te worden overgeleverd naar het buitenland of u zit in het buitenland vast en u wilt uw straf in Nederland uitzitten dan gelden daarvoor speciale regels. Wij kunnen u bijstaan in de te volgen procedures. Om te beoordelen welke regels specifiek op uw zaak van toepassing zijn kunt u het beste een afspraak maken met een van onze advocaten.

Cassatie

Strafzaken kunnen in beginsel in drie instanties worden behandeld: eerste aanleg (rechtbank), hoger beroep (gerechtshof) en cassatie (hoge raad). De hoge raad is de hoogste instantie. In de cassatieprocedure kan alleen nog geklaagd worden over motiveringsgebreken of een verkeerde toepassing van het recht. Dit vergt een gedegen kennis van de cassatietechniek maar ook van het gehele systeem van strafrecht en strafvordering. Het is dus zaak een strafrechtadvocaat in te schakelen die ook gespecialiseerd is in cassatiezaken. Mr. M.F.M. Geeratz heeft deze specialistische kennis.

Vreemdelingenbewaring

Wanneer u illegaal in Nederland verblijft doordat uw verblijfsvergunning is verlopen of ingetrokken dan loopt u het risico aangehouden te worden door de politie en in vreemdelingenbewaring te worden gesteld. Het doel van de vreemdelingenbewaring is dat u wordt uitgezet naar uw land van herkomst. Het is dan ook van belang dat u in een dergelijke situatie wordt bijgestaan door een kundige advocaat, zodat de voortgang van de procedure wordt bewaakt en er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat u ook daadwerkelijk wordt uitgezet.