Cassatie in strafzaken

Strafzaken kunnen in beginsel worden behandeld op drie niveaus. Allereerst is er de procedure in eerste aanleg bij de rechtbank. Daarna is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Ten slotte is er het cassatieberoep bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste instantie.

Wanneer cassatie?

Na een behandeling van uw zaak bij de rechtbank kunt u, bij een ongunstige uitspraak, in hoger beroep. In het hoger beroep wordt uw zaak helemaal opnieuw behandeld door het gerechtshof; hierbij bestaat de mogelijkheid om nieuwe stellingen en verweren aan te voeren.

Indien het hoger beroep (of in sommige gevallen de uitspraak van de rechtbank) niet het gewenste resultaat oplevert is er een laatste mogelijkheid: het cassatieberoep.

Wat is cassatie?

De cassatieprocedure is het derde en het hoogste niveau waarop u kunt procederen. Na een procedure bij de rechtbank en het gerechtshof kunt u terecht bij de Hoge Raad. De Hoge Raad doet in een cassatieprocedure geen onderzoek meer naar de feiten en stelt de feiten ook niet opnieuw vast; deze worden slechts behandeld bij de rechtbank en het gerechtshof.

De Hoge Raad toetst of het gerechtshof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en of de uitspraak voldoende onderbouwd is. De kans dat u in cassatie in het gelijk wordt gesteld is klein. Dit brengt met zich mee dat niet iedere zaak geschikt is voor cassatie.

Het instellen van cassatie

Het instellen van cassatieberoep is gebonden aan wettelijke termijnen. In de meeste zaken bedraagt de termijn 14 dagen. Een overschrijding van deze termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Dat wil zeggen dat de Hoge Raad de zaak niet meer inhoudelijk kan behandelen en dat de aangevochten uitspraak van het gerechtshof definitief wordt.

Het cassatieberoep is een ingewikkelde procedure waarvoor veel expertise nodig is van een gespecialiseerde advocaat. Kennis van de cassatietechniek maar ook van het gehele systeem van strafrecht en strafvordering is vereist. U heeft daarom een cassatieadvocaat nodig die u kan adviseren over het instellen van cassatie en, indien nodig, kan bijstaan tijdens het proces. Deze advocaat heeft tijd nodig voor het bestuderen van uw zaak. Gelet op de termijn is het dus van belang dat u de cassatieadvocaat tijdig op de hoogte stelt.

Wat bieden wij?

Mr. A.C.J. (Guus) Lina heeft de specialistische kennis die nodig is voor het instellen van cassatie en is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Hij kan u adviseren over het instellen van cassatie en kan u bijstaan tijdens de procedure. Wilt u graag meer informatie over uw specifieke zaak? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.