(Militair) Strafrecht

Het voor u misschien wel meest aansprekende rechtsgebied is het strafrecht. Vrijwel dagelijks hoort of leest u hierover in het nieuws. Van een eenvoudige fietsendiefstal tot ingewikkelde moordzaken. In het strafrecht beoordeelt de rechter of iemand een misdrijf heeft begaan en of hij daarvoor gestraft moet worden. Op het gebied van strafzaken zijn wij het grootste gespecialiseerde kantoor in de regio. We zijn landelijk actief en staan 24 uur per dag voor u klaar.

U kunt met politie en justitie in aanraking komen als verdachte maar natuurlijk ook als slachtoffer. In beide gevallen kan Lina Advocaten u bijstaan.

Verdachte

Als verdachte kunt u worden aangehouden door de politie of u kunt een uitnodiging krijgen om op het politiebureau te verschijnen. In al die gevallen kunt u zich door een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten laten bijstaan. Wij bereiden u voor op het verhoor bij de politie en kunnen u ook tijdens het verhoor bijstaan. Bent u aangehouden? Dan heeft u een vrije advocaatkeuze en kunt u altijd een beroep doen op Lina Advocaten. U geeft bij de politie eenvoudigweg door dat u rechtsbijstand wilt van een van onze advocaten en dat u tot het moment waarop u ons gesproken heeft, niet meewerkt aan wat dan ook.

De dagvaarding

Na verloop van tijd kunt u een dagvaarding ontvangen. Dit houdt in dat u wordt opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. Het is belangrijk dat u in dat geval zo snel mogelijk contact opneemt met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Op die manier kunnen wij u zo goed mogelijk op de zaak voorbereiden. Natuurlijk staan wij u ook bij tijdens de zitting bij de rechtbank of het gerechtshof.

Jeugdstrafrecht

Als iemand nog minderjarig is en verdacht wordt van een strafbaar feit, dan gelden er andere regels; het minderjarige strafrecht. Alleen gespecialiseerde advocaten mogen de minderjarige bijstaan. Bij Lina advocaten werken 3 advocaten die gespecialiseerd zijn in jeugdstrafrecht.

Wij staan geregeld minderjarigen bij, ook op verzoek van de rechtbank. Ook hierbij geldt dat u een vrije advocaatkeuze heeft; wij kunnen u(w kind) dus altijd bijstaan. Bij een minderjarige zijn hier overigens geen kosten aan verbonden. Vanzelfsprekend betrekken wij de ouders bij de hele procedure.

TBS (‘Terbeschikkingstelling’)

De rechter bepaalt uiteindelijk of en welke straf of maatregel hij aan de verdachte oplegt. Dit kan een gevangenisstraf zijn, maar het kan ook om een maatregel als terbeschikkingstelling (TBS) gaan. TBS kan worden opgelegd als de rechter denkt dat iemand een behandeling nodig heeft.

In een aantal gevallen is deze TBS beperkt in de duur, in andere gevallen niet. Er wordt periodiek getoetst of de TBS verlengd moet worden of niet. Bij ons is mr. M.F.M. (Misja) Geeratz gespecialiseerd in TBS zaken. U kunt op elk moment in uw procedure een beroep op hem doen.

Militair strafrecht

Als u in dienst bent bij defensie en u wordt verdacht van een strafbaar feit, dan gelden er andere regels. Bijvoorbeeld dat u moet voorkomen bij de militaire rechtbank in Arnhem in plaats van bij de ‘gewone’ rechter. In deze zaken geldt het Wetboek van Militairstrafrecht en –strafvordering.

Om voor u het beste resultaat te behalen is het belangrijk dat uw advocaat kennis en ervaring heeft met het militair strafrecht. Een van onze advocaten heeft ervaring als officier binnen de Koninklijke Landmacht en beschikt over de specifieke kennis en ervaring die voor militaire strafzaken nodig is.

Cassatie bij de Hoge Raad

Een strafzaak kan in drie instanties worden behandeld: in eerste aanleg bij de rechtbank, vervolgens in hoger beroep bij het gerechtshof en ten slotte in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste instantie. Hier kan slechts nog geklaagd worden over de toepassing van het recht, niet meer over de feiten. Dit vergt een zeer nauwkeurige kennis van de cassatietechniek.

Een van onze advocaten is gespecialiseerd in cassatiezaken en lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Hij kan u adviseren over de slagingskansen van een cassatieberoep en deze procedure voor u voeren.

Gratis kennismakingsgesprek met advocaat strafrecht

Zoals blijkt uit het bovenstaande kunnen er tal van redenen zijn om een strafrechtadvocaat in te schakelen. Lina Advocaten staat u graag bij. Wij zijn gevestigd in Venlo en zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, resultaat en een persoonlijke benadering.

Wilt u graag meer informatie over uw specifieke zaak? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Tijdens een eerste gratis kennismakingsgesprek bekijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen.