Mr. S.B.M.A. (Stijn) Engelen


Stijn studeerde financial services management aan de Hogeschool Fontys in Eindhoven en daarnaast rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2007 is Stijn als advocaat werkzaam. In aanvang vooral als advocaat in het strafrecht, bestuurlijk strafrecht en sanctierecht en in boetezaken. Sinds 2014 heeft hij zich aan de Radboud Universiteit verder gespecialiseerd in fiscale zaken en kort daarna is Stijn als partner toegetreden tot Valuas Advocaten en Mediators. Stijn heeft de specialisatieopleiding tot fiscaaladvocaat succesvol afgerond en is lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (https://www.nvab.net/).

Stijn is lid van de Raad van Toezicht van Theater De Maaspoort in Venlo (https://www.maaspoort.nl/). In zijn vrije tijd beoefent hij actief de hockeysport bij Delta Venlo en zeilt hij zowel op de Nederlandse binnenwateren als op zee.

Mr. Stijn Engelen staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op belastingrecht, strafrecht, jeugdstrafrecht, civiel jeugdrecht, sociaal zekerheidsrecht, algemene praktijk. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Contact opnemen