Ooit van richtlijnen gehoord?

Door: Mr. L.W.M. Caudri (Willem)    19 december 2017

Letselschade omvat, kort gezegd, gebeurtenissen waarbij mensen geestelijk en lichamelijk schade oplopen. Verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten: dat zijn voorbeelden hiervan. Mensen kunnen tijdelijk of blijvend letsel oplopen, soms licht letsel, soms juist heel zwaar letsel, met ingrijpende gevolgen voor de persoon zelf en voor alle mensen eromheen.

Schade

Als iemand letsel heeft kan men daardoor uitvallen voor de thuisactiviteiten, zodat er huishoudelijke hulp nodig is. Er kan uitval zijn voor werk in en om het huis; dat gaat over huisonderhoud en tuinonderhoud. Een student kan studievertraging oplopen en pas later aan het werk komen. Wie letsel heeft zal merken dat er veel vervoerskosten zijn, door ritten heen er weer naar het ziekenhuis, voor behandelingen zoals fysiotherapie, of voor andere verplaatsingen.

Richtlijnen

Wie ooit te maken heeft gehad met letselschade zal hebben gemerkt dat er regelmatig naar richtlijnen wordt verwezen. De richtlijnen waar men het dan over heeft zijn de richtlijnen van de Letselschade Raad, die zijn te vinden op https://deletselschaderaad.nl/.

De letselschade Raad heeft een aantal van die richtlijnen gepubliceerd. Het zijn geen bindende regels, maar het kan houvast bieden als er discussies ontstaan over hoe sommige gevolgen en schadeposten kunnen worden ingeschat.

Let op: elk geval is anders, richtlijnen zijn niet meer dan dat, voor elk geval moet schade nauwkeurig worden geïnventariseerd en begroot.

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad is een stichting waarbij verschillende spelers betrokken zijn, waaronder Slachtofferhulp Nederland, de ANWB en het Verbond van Verzekeraars.
De LSA, de Vereniging van Letselschade Advocaten, heeft niet zelf zitting in de raad. De advocaten zijn toehoorder, niet meer dan dat, omdat zij onafhankelijk willen blijven. Zij willen altijd de vrijheid hebben om dat te doen wat het beste voor hun cliënt is.

Conclusie

Zorg ervoor dat u een goede belangenbehartiger hebt die u uitlegt wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn, zodat de schade op een voor u zo begrijpelijk mogelijke manier in kaart wordt gebracht.


Door: Mr. L.W.M. Caudri (Willem)