Speekseltest voor drugs in het verkeer

Door: Mr. A.C.J. Lina (Guus)    5 december 2017

Bijna iedereen heeft het wel eens meegemaakt: door de politie staande gehouden worden met de vraag om “even te blazen”. Een alcoholcontrole dus. Op deze manier kan de politie redelijk gemakkelijk achterhalen of een bestuurder te veel heeft gedronken om nog te mogen rijden. Het vaststellen van het gebruik van andere verdovende middelen was tot voor kort echter niet zo eenvoudig. Op 1 juli 2017 is hier verandering in gekomen.

Wiet, xtc, cocaïne, speed, heroïne, ghb ….

De aanwezigheid van deze en nog een aantal andere drugs kan worden aangetoond met een speekseltest die de politie sinds 1 juli 2017 mag uitvoeren. Als de politie vermoedt dat een bestuurder na het gebruik van verdovende middelen achter het stuur is gestapt, bijvoorbeeld doordat de bestuurder opviel door zijn rijstijl of door uiterlijke kenmerken (zoals vergrote pupillen), dan kan de test worden ingezet. Er wordt speeksel afgenomen uit de mondhoek, waarna een speciaal apparaat binnen enkele minuten aangeeft of het speeksel sporen van drugs bevat. Is dat het geval, dan is een bloedonderzoek noodzakelijk om te kijken welke hoeveelheid van deze middelen in het bloed aanwezig is. Niet iedere hoeveelheid is namelijk verboden. Voor elk van de aangewezen verdovende middelen is een grenswaarde bepaald.

Is een drug samen met alcohol of een ander verdovend middel gebruikt, dan ligt de grenswaarde lager. Een overzicht van alle aangewezen verdovende middelen en de grenswaarden zijn te vinden in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek dat volgt op een positieve speekseltest, moet binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd. Gerekend vanaf het moment waarop aan de bestuurder is gevraagd mee te werken aan de speekseltest, heeft de politie 1,5 uur de tijd om bloed af te laten nemen. Dit mag niet door de politie zelf worden gedaan, maar dient te gebeuren door een arts of een verpleegkundige. Het gaat om twee buisjes bloed, ongeveer 20 milliliter. De buisjes worden naar een laboratorium gestuurd, waar wordt vastgesteld welke verdovende middelen in het bloed voorkomen en of de hoeveelheden hiervan hoger zijn dan de grenswaarden. De politie brengt uiteindelijk de bestuurder op de hoogte van de resultaten van het bloedonderzoek.

Verplicht

Een bestuurder is verplicht aan de speekseltest en het hierop volgende bloedonderzoek mee te werken: hiervoor kan door de hulpofficier van justitie zelfs een bevel worden gegeven. Weigert een bestuurder dan nog mee te werken dan kan alleen al op basis daarvan een geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.

Tegenonderzoek

Het kan natuurlijk voorkomen dat de bestuurder het niet eens is met de uitkomst van het bloedonderzoek, bijvoorbeeld omdat er een fout zou zijn gemaakt. Daarom heeft de bestuurder het recht een tegenonderzoek te laten uitvoeren. Van dit recht moet de politie de bestuurder op de hoogte stellen op het moment dat de resultaten van het bloedonderzoek worden medegedeeld. Tot twee weken na dit moment kan de bestuurder het tegenonderzoek aanvragen. Er wordt dan nogmaals eenzelfde bloedonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hoeft niet nogmaals bloed te worden afgenomen: voor het tegenonderzoek wordt het tweede buisje bloed gebruikt.

Gevolgen

Als uit de speekseltest en het bloedonderzoek blijkt dat is gereden onder invloed van de verdovende middelen kan dit ernstige gevolgen hebben voor de bestuurder. Zo kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. Dat betekent dat de bestuurder voor een bepaalde tijd zijn rijbewijs kwijtraakt. Ook kan het gevolgen hebben voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die werkgevers vaak vragen van nieuwe werknemers. Het is daarom van groot belang dat beide onderzoeken op de juiste manier worden opgestart en uitgevoerd. Voor een bestuurder kan het dan ook verstandig zijn een advocaat in te schakelen, als een speekseltest of het bloedonderzoek is uitgevoerd en het resultaat hiervan positief is. Een advocaat kan namelijk nagaan of de politie zich aan alle regels heeft gehouden. Ook kan worden meegedacht over of een tegenonderzoek zinvol is.

Met andere woorden: wordt u gecontroleerd, in dit geval via een speekseltest voor drugs in het verkeer, neem dan contact met ons, Lina Advocaten, op voor advies en bijstand.

 


Door: Mr. A.C.J. Lina (Guus)