Het aandeel van de stiefouder bij kinderalimentatie

Door: Mw. mr. D. Haacke (Denise)    10 oktober 2017

Zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ zijn aan de orde van de dag. Mensen die gaan scheiden vinden steeds vaker nieuw geluk in de liefde. Voor kinderalimentatie kan zo’n nieuwe liefde veel verschil maken.

Wanneer moet de stiefouder bijdragen?

Een stiefouder is pas verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen, als hij of zij gehuwd is met de ouder en de kinderen bij hen wonen.

Een voorbeeld: Koen en Lisa zijn gescheiden. Hun twee kinderen wonen bij Lisa. Als Koen opnieuw trouwt verandert er niets aan de kinderalimentatie. Als Lisa een nieuwe partner krijgt, verandert er eigenlijk ook nog niets. Er verandert pas iets als Lisa met een nieuwe partner trouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat). Dan is haar nieuwe partner verplicht om bij te dragen.

Overigens verandert er wel iets aan de kinderalimentatie als Koen opnieuw trouwt en hij samen met zijn nieuwe partner een kind krijgt. In dat geval moet Koen niet alleen bijdragen in de kosten van zijn twee kinderen met Lisa, maar ook in de kosten van zijn nieuwgeboren kind. Hierdoor zal hij wellicht minder kinderalimentatie voor de twee kinderen met Lisa kunnen betalen.

Hoe wordt de bijdrage van de stiefouder berekend?

Stel dat Lisa opnieuw trouwt met Rik. Dan moet Rik voortaan gaan bijdragen in de kosten van de kinderen van Lisa en Koen. Hoeveel moet Rik dan bijdragen?

Voor de kinderalimentatie geldt als uitgangspunt dat de ouders en stiefouder in ‘gelijke rang’ bijdragen. Dit betekent dat Koen, Lisa en Rik naar verhouding van hun inkomens moeten bijdragen in de kosten van de kinderen. Dit zal in principe betekenen dat de door Koen te leveren bijdrage omlaag gaat en Lisa en Rik gezamenlijk aanzienlijk meer moeten bijdragen.

Hiervan kan worden afgeweken als de omstandigheden dit rechtvaardigen. Een recent voorbeeld van een afwijking is de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 15 augustus 2017. Hier had de stiefouder (in mijn voorbeeld Rik) een aanzienlijk hoger inkomen dan de ouders. Hierdoor zou de bijdrage van de stiefouder vele malen hoger zijn, dan die van de ouders zelf. Dit vond het Gerechtshof Amsterdam niet eerlijk. Om die reden week het Gerechtshof af en vond dat de stiefouder maximaal voor 1/3 moest bijdragen in de kosten van de kinderen. Op die manier werden de kosten van de kinderen toch enigszins gelijk verdeeld over de ouders en de stiefouder.

Conclusie

Een nieuwe partner en met name de beslissing om te gaan trouwen of niet, kan dus van invloed zijn op de kinderalimentatie. Bovendien is het verstandig om de kinderalimentatie via de Rechtbank te laten aanpassen. Spreekt u alleen in onderling overleg een ander bedrag af en wordt dit niet door een rechter vastgelegd, dan zou de alimentatiegerechtigde in principe altijd nog het oude alimentatiebedrag kunnen incasseren. Het is dus belangrijk om het alimentatiebedrag officieel te laten wijzigen.

Zit u in een situatie waarbij u wilt gaan trouwen of waarbij uw ex-partner getrouwd is en wilt u weten wat de gevolgen (gaan) zijn voor de kinderalimentatie? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik kan de alimentatie in beide situaties berekenen en u hierin adviseren.


Door: Mw. mr. D. Haacke (Denise)