Ongeval veroorzaakt door niet goed gekrabde autoruiten? Strafbaar feit!

Door: Mr. M.F.M. Geeratz (Misja)    17 januari 2017

Wat gebeurde er?

In Ede veroorzaakte een automobilist een ongeval op een rotonde. Hij zag een fietser over het hoofd doordat hij zijn ruiten niet goed had gekrabd. De fietser kwam ten val en liep een hersenschudding en een verwonding aan z’n hoofd op.

De politie komt ter plaatse en constateert dat de automobilist zijn autoruiten die ochtend niet goed gekrabd heeft. De politie maakt een proces-verbaal op van deze bevindingen. Nu de automobilist verantwoordelijk is voor de staat van het voertuig wordt hij hier door de officier van justitie op aangesproken.

De officier van justitie die de automobilist had gedagvaard, vroeg tijdens de terechtzitting aan de politierechter om de automobilist een werkstraf op te leggen van 80 uur en een rijontzegging van 6 maanden.

Wat doet de rechter?

De rechter komt tot de conclusie dat de niet gekrabde ruiten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. De rechter veroordeelt de automobilist niet tot een werkstraf, zoals de officier van justitie had gevraagd, maar tot een onvoorwaardelijke geldboete van 600 euro. Ook mag de automobilist 3 maanden niet rijden.

De rechter weegt in zijn oordeel mee dat de automobilist spijt heeft van zijn gedrag, hij na het ongeval contact heeft gehad met het slachtoffer en voorts dat hij een blanco strafblad heeft; hij werd niet eerder door een rechter veroordeeld.

Boete of strafbeschikking?

Het komt regelmatig voor dat we gebeld worden door mensen die een boete hebben gekregen van de politie. Die boete kan een ‘gewone’ bekeuring zijn, maar het kan ook een strafbeschikking zijn. Is dat laatste het geval dan moet u wakker schrikken: een strafbeschikking is van een andere orde dan een gewone bekeuring.

In het geval van de niet gekrabde ruiten had de politie zelf kunnen bekeuren als er geen ongeval was veroorzaakt. Nu hiervan wel sprake was, mocht de politie de zaak niet zelf afhandelen. De officier van justitie had een strafbeschikking kunnen geven, maar heeft ervoor gekozen om in plaats daarvan de bestuurder van de auto te dagvaarden. Waarom? Dat weten we niet. Mogelijk had dit te maken met de ernst van het letsel van de fietser.

Als u een strafbeschikking accepteert, dan kan dit betekenen dat u een aantekening op uw strafblad krijgt (als u nog geen strafblad had, dan krijgt u dat hierdoor). De strafbeschikking kan dus, net als een veroordeling of het accepteren van een transactie, worden opgenomen in uw Justitiële Documentatie (uw strafblad). Is de boete hoger dan € 100,- of heeft u de strafbeschikking gekregen omdat u een misdrijf zou hebben gepleegd? Dan zal er doorgaans een aantekening op uw strafblad plaatsvinden. Bij overtredingen waarbij een boete van minder dan € 100,- wordt opgelegd volgt dus geen aantekening. Overigens maakt het daarbij niet uit dat u de strafbeschikking hebt gekregen omdat u kentekenhouder was van het voertuig en niet de daadwerkelijke bestuurder van de auto waarmee de overtreding of misdrijf werd gepleegd.

Ik schreef eerder een blog over de strafbeschikking; wilt u hier meer over lezen dan kunt u hier klikken.

U kunt tegen een strafbeschikking ‘verzet aantekenen’ als u het er niet mee eens bent. Een strafbeschikking kan ook gevolgen hebben voor het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Wilt u hier meer over weten dan kunt u natuurlijk met ons bellen.

Conclusie

  1. Ruiten krabben kan ongelukken voorkomen.
  2. Veroorzaakt u een ongeval waarbij niet gekrabde ruiten de oorzaak zijn, dan kunt u daarvoor veroordeeld worden door de strafrechter.
  3. Een veroordeling zal u (bij de eerste keer) een geldboete opleveren en een rijontzegging.
  4. Door de veroordeling krijgt u een strafblad, hetgeen problemen kan opleveren bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

 


Door: Mr. M.F.M. Geeratz (Misja)