Kan ik zelf beslissen of ik de alimentatie indexeer?

Door: Mw. mr. M.M. (Maureen) Setiaman    20 december 2023

 

Indexcijfer alimentatie

Mogelijk heeft u het al ergens gelezen. Het indexcijfer voor alimentatie is bepaald op 6,2% voor 2024. Dit betekent dat het te betalen alimentatiebedrag met ingang van 1 januari 2024 wordt verhoogd met 6,2%.

 

Wettelijke verplichting

Het indexeren van alimentatie is geen vrije keuze maar een wettelijke verplichting. Het antwoord is dus nee. Indexering heeft namelijk tot doel om ervoor te zorgen dat de financiële bijdrage gelijke tred houdt met de algemene kosten van levensonderhoud. Deze indexering is gebaseerd op de stijging van lonen en prijzen in de samenleving en wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Het doel is om ervoor te zorgen dat de ontvangende partner of kind niet achterblijft door inflatie en dat de financiële verantwoordelijkheid eerlijk verdeeld blijft.

 

Wijziging alimentatie

Inkomsten en uitgaven zijn vaak aan veranderingen onderhevig. Het is belangrijk om jaarlijks contact met elkaar te hebben en te overleggen of de eerder vastgestelde bijdrage nog reëel is. Op grond van een verandering van bepaalde omstandigheden kan het zijn dat een aanpassing van de alimentatie redelijk en/of noodzakelijk is.

 

Mediation

Komt u er samen niet uit, dan kan een advocaat-mediator helpend zijn om samen tot een oplossing te komen. Heeft u vragen hierover? Neem voor informatie contact op met mr. Maureen Setiaman.

 

 


Door: Mw. mr. M.M. (Maureen) Setiaman