Coronahoester verzet zich met succes tegen supersnelrecht

Door: Mr. S.B.M.A. Engelen (Stijn)    14 april 2020

De supersnelrechtzaak tegen onze cliënt is afgelopen dinsdag niet doorgegaan. De verdediging heeft zich succesvol verzet tegen toepassing van supersnelrecht. In deze tijd van Corona wil het Openbaar Ministerie nog duidelijker laten zien stevig en daadkrachtig op te kunnen treden door het toepassen van supersnelrecht en het eisen van zware straffen op zo’n supersnelrechtzitting. Instemming door een verdachte met de toepassing van dit supersnelrecht is echter wel vereist. Vaak is het echter helemaal niet in het belang van een verdachte en diens verdediging om in te stemmen met supersnelrecht. Alleen al omdat door deze vorm van zeer snelle berechting er meestal maar weinig tijd is het dossier te bestuderen, dit te bespreken en te onderzoeken of de verdediging niet zelf nog verder onderzoek wil laten doen. Strafzaken vergen ook aan de zijde van de verdediging immers gedegen onderzoek en tijd. Supersnelrecht staat daar vaak aan in de weg.

Lees hier het artikel in De Limburger: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200407_00155324/coronahoester-verzet-zich-met-succes-tegen-supersnelrecht

 


Door: Mr. S.B.M.A. Engelen (Stijn)