CONCLUSIE: “Stop controles na onterechte plaatsing op zwarte lijst Belastingdienst”

Door: Mr. S.B.M.A. Engelen (Stijn)    23 juni 2021

Advocaat-Generaal (A-G) Prof. Dr. Mr. R.E.C.M. Niessen heeft op donderdag 17 juni jl. geconcludeerd dat de Belastingdienst (fiscus) geen gegevens meer mag gebruiken uit onderzoek dat is gestart naar burgers die ten onrechte zijn geplaatst op een fraudelijst van de Belastingdienst.

Sinds afgelopen januari kregen zo’n 240.000 burgers in Nederland te horen dat zij door de Belastingdienst ten onrechte op een zwarte lijst zijn geplaatst. In sommige gevallen heeft deze plaatsing geleid tot het vermoeden dat belastingaanslagen zijn verhoogd enkel en alleen vanwege een plaatsing op die zwarte lijst van de fiscus. A-G Niessen concludeert dat deze mensen alsnog in bezwaar en beroep zouden moeten kunnen gaan tegen de verhoogde aanslag en de eventuele boete die de belastingdienst daarbij heeft opgelegd (belastingboete of vergrijpboete). Zelfs als de bezwaartermijn of beroepstermijn al is verstreken. De betreffende persoon kon eerder immers nog niet weten van die plaatsing op de fraudelijst van de belastingdienst.

Persoonsgegevens
De fraudelijst is destijds door de fiscus opgesteld aan de hand van registratie van bepaalde risicosignalen. Sommige van deze signalen, bijvoorbeeld het hebben van een dubbele nationaliteit, vormen juridisch gezien geen rechtvaardiging om een aangifte nader te controleren. Bovendien betreft het registraties van persoonsgegevens die onder de privacywetgeving (AVG) vallen. Deze gegevens mogen daardoor niet (zonder meer) op die manier worden verwerkt door plaatsing op de zwarte lijst van de Belastingdienst. Los daarvan verzetten ook andere verdragsbepalingen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich tegen deze praktijk.

Bent u geplaatst op een zwarte lijst van de belastingdienst of vermoedt u dat daarvan sprake is, neemt u dan vrijblijvend contact op met onze advocaat-belastingkundige: mr. S.B.M.A. (Stijn) Engelen

*Bron: Parket bij de Hoge Raad, 17 juni 2021, ECLI:NL:PHR:2021:617


Door: Mr. S.B.M.A. Engelen (Stijn)