Arbeidsrecht

Lina Advocaten is een kantoor dat onder meer gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Door middel van permanente scholing zijn wij op de hoogte van alle recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht. Zodoende bent u als werkgever en als werknemer gegarandeerd van een adequaat advies, op het allerhoogste niveau.

Voor de werkgever

Uw personeel vormt de ruggengraat van uw onderneming; u kunt vaak niet zonder. Er zijn echter situaties denkbaar waarin werknemers ook de nodige problemen opleveren.

De arbeidsovereenkomst

Voor u als werkgever is het van groot belang om aan uw werknemers een arbeidsovereenkomst voor te leggen die enerzijds tegemoetkomt aan uw wensen, maar anderzijds ook voldoet aan de eisen van de wet. Denk daarbij ook aan eventueel van toepassing zijnde cao-bepalingen. Voor vragen omtrent het opstellen of het laten toetsen van een arbeidsovereenkomst bent u bij Lina Advocaten aan het juiste adres.

De ketenregeling

U kunt uw werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden in plaats van een zogenaamd ‘vast contract’. Dit kan echter niet onbeperkt. Als u als werkgever wilt voorkomen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, dan moet u ervoor zorgen dat u niet meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar afsluit en voorts dat de afgesloten tijdelijke arbeidsovereenkomsten de termijn van twee jaar niet overschrijden. Bij vragen op dit gebied geven wij u als arbeidsrechtsspecialisten graag advies.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in het kader van de Wwz (per 1 juli 2015) bent u als werkgever gehouden aan verplichte routes bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst (of via het UWV of via de kantonrechter). Uit jurisprudentie is gebleken dat u dient te beschikken over een goed opgebouwd personeelsdossier wanneer u via de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wilt komen. Uiteraard blijft er altijd de mogelijkheid om in onderling overleg uit elkaar te gaan middels een vaststellingsovereenkomst. Als advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht helpen wij u graag bij vragen op dit gebied.

Voor de werknemer

Ontslag

U heeft te horen gekregen van uw werkgever dat u bent ontslagen of dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Wat moet u dan doen? Het is van groot belang dat u in zo’n situatie vroegtijdig de hulp inschakelt van een van onze advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zij zorgen ervoor dat uw rechten worden veilig gesteld. Indien noodzakelijk staan zij u bij in een procedure, maar ook voor het opstellen of het toetsen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij onze arbeidsrechtsspecialisten terecht.

Loonvordering

Bent u van mening dat uw werkgever nog loon verschuldigd is en komt u er zelf niet uit, dan kunt u een beroep doen op de arbeidsrechtsspecialisten van Lina Advocaten. Indien uw werkgever niet vrijwillig wil betalen, dan kan een gerechtelijke procedure worden opgestart.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer in vrijwel alle gevallen recht op een transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd en door de werkgever wordt opgezegd of niet wordt verlengd. Indien u vragen heeft over deze transitievergoeding of wanneer uw werkgever weigert deze vergoeding te betalen dan kunt u met ons contact opnemen. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Ziekte

Indien u wegens ziekte arbeidsongeschikt bent dan moet uw werkgever in principe twee jaar (70% van) uw loon doorbetalen. Dit kan in de cao, indien van toepassing, anders zijn geregeld. Zowel u als uw werkgever hebben op basis van de wet wel de verplichting om te werken aan re-integratie met als doel dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Lukt dit niet binnen twee jaar, dan komt u eventueel in aanmerking voor een WIA-uitkering. Ook voor zaken met betrekking tot de WIA kunt u bij ons terecht; een van onze advocaten is specialist op het gebied van de WIA.

Wilt u graag meer informatie over uw specifieke zaak? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Tijdens een eerste gratis kennismakingsgesprek bekijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen.