Vreemdelingenrecht

Immigratie

Nederland is inmiddels een multiculturele samenleving die is ontstaan doordat er in de jaren ’60 en ’70 veel migranten naar Nederland zijn gekomen. De afgelopen decennia is deze stroom echter toegenomen door onder andere familieleden die op grond van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen en ook door de komst van een groot aantal vluchtelingen.

Het vreemdelingenrecht omvat kort gezegd twee gebieden, te weten het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Het reguliere vreemdelingenrecht heeft betrekking op personen die bijvoorbeeld naar Nederland willen komen of in Nederland willen blijven vanwege familiebanden, vanwege studie, vanwege werk of voor kort verblijf voor bezoek aan familie. Het asielrecht heeft betrekking op personen die gevlucht zijn uit hun land vanwege oorlog of die vanwege andere redenen bescherming nodig hebben van de Nederlandse autoriteiten.

In beide gevallen is het wenselijk en vaak zelfs noodzakelijk om een vreemdelingen(recht) advocaat te hebben. Deze wordt ook wel een immigratie advocaat genoemd.

Procedures voor verblijfsvergunning

De aanvraag voor een verblijfsvergunning is vaak een complexe zaak. Het is dan ook van belang dat de aanvraag op een juiste wijze wordt gedaan en dat alle benodigde documenten worden bijgevoegd. Wanneer een aanvraag wordt afgewezen, bestaat altijd de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen die beslissing. Omdat alle bezwaren meteen in de bezwaarfase moeten worden aangedragen is het van belang dat u daarin wordt bijgestaan door een advocaat voor verblijfsvergunning.

Lina Advocaten is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, zowel in het reguliere als in het asielrecht. Wij beschikken dan ook over een advocaat verblijfsvergunning die u graag bijstaat.

Nederlander worden

Ook als u bijstand nodig heeft in verband met een aanvraag om Nederlander te kunnen worden, kunt u terecht bij Lina Advocaten. Nederlander worden kan onder andere door te naturaliseren. U krijgt dan de Nederlandse nationaliteit nadat u aan een aantal voorwaarden heeft voldaan. Ook als u bij een dergelijke aanvraag een afwijzing krijgt, kunt u daartegen in bezwaar gaan. In dat geval is het belangrijk dat u een advocaat naturalisatie inschakelt die u kan bijstaan.

Gevlucht uit oorlogsgebied

Wanneer u bent gevlucht uit een oorlogsgebied is het zeker belangrijk dat u wordt bijgestaan door een vreemdelingen advocaat, temeer daar er ook nog eens sprake is van een taalbarrière. Er is geen enkele reden om af te zien van bijstand van een advocaat nu u in aanmerking komt voor volledig gefinancierde rechtsbijstand. U hoeft dan ook geen eigen bijdrage te betalen.

Ook als u een aanvraag heeft ingediend voor gezinshereniging nadat u zelf een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen, is het verstandig om een verblijfsvergunning advocaat om advies te vragen en om u te laten bijstaan bij een eventuele bezwaarprocedure wanneer de aanvraag gezinshereniging is afgewezen.

Gratis kennismakingsgesprek met advocaat vreemdelingenrecht

Wanneer u een vreemdelingenrecht advocaat nodig heeft om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Om te bekijken of en zo ja wat wij voor u kunnen betekenen, maken wij graag kennis met u in een kennismakingsgesprek. Een dergelijk eerste gesprek van 30 minuten is kosteloos en brengt duidelijkheid voor u.