Vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Door: Mw. mr. Y. (Yasemin) Kayabasi    13 december 2023

Moet je akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst? Kun je een WW-uitkering krijgen als je tekent? En waar moet je op letten als je voornemens bent om een vaststellingsovereenkomst te sluiten? Lees het in de blog van onze arbeidsrechtadvocaat mr. Y. Kayabasi

Een vaststellingsovereenkomst (ook wel vso of beëindigingsovereenkomst genoemd) is een overeenkomst waarmee een werkgever en werknemer het dienstverband vrijwillig kunnen beëindigen. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter of bij het UWV kan dan achterwege gelaten worden.

In de overeenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden het dienstverband wordt beëindigd. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de betaling van een ontslagvergoeding, aan ontheffing van een concurrentiebeding, uitbetaling van opgebouwde vakantiedagen, het terugbetalen van studiekosten of een vrijstelling van werkzaamheden.

Met een vaststellingsovereenkomst kun je in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Hiervoor is onder meer de tekst van de vaststellingsovereenkomst van belang. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat als reden voor ontslag een neutrale reden wordt opgenomen, dat het initiatief voor ontslag van de werkgever komt en dat er geen dringende reden voor ontslag aanwezig is. Daarnaast moet onder bepaalde omstandigheden ook iets worden opgenomen over herplaatsingsmogelijkheden.

Het is raadzaam om een vaststellingsovereenkomst vóórdat je tekent voor te leggen aan een deskundige. Er zijn namelijk ook gevallen waarin het tekenen van een vaststellingsovereenkomst sterk wordt afgeraden omdat bijvoorbeeld sprake kan zijn van een benadelingshandeling en dit tot afwijzing van een WW-uitkering kan leiden.

Wij kunnen je adviseren over het al dan niet tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen wij namens jou de onderhandelingen met je werkgever voeren.

In veel gevallen worden de kosten van juridische bijstand vergoed door de werkgever. Voor vragen over een vaststellingsovereenkomst kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.

 


Door: Mw. mr. Y. (Yasemin) Kayabasi