Terug van zomervakantie en vervolgens twee weken in quarantaine! Bestaat er dan recht op doorbetaling van het salaris?

Door: Mr. M.N. van Geenen (Mark)    28 juli 2020

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Op dit moment is er nog geen jurisprudentie, waarin rechters zich over deze zaak hebben uitgesproken.
Er dient naar mijn mening wel onderscheid te worden gemaakt.

Indien u als werknemer afreist naar vakantiegebieden, waar al een code oranje of rood voor geldt, dan is de kans groot dat u, indien u terugkomt van uw vakantie, in quarantaine moet.
In zo’n geval komt dit hoogstwaarschijnlijk voor uw eigen rekening en risico en zou de werkgever zich met goed gevolg op het standpunt kunnen stellen dat hij niet verplicht is om uw loon over die quarantaineperiode door te betalen.

Anders ligt dit als u op vakantie afreist naar een gebied dat als “veilig” wordt beoordeeld (code geel).
Indien u in zo’n land op vakantie bent en vervolgens ”verschiet dit land van kleur” (het wordt in plaats van geel, oranje of rood beoordeeld) en u moet dan alsnog in quarantaine dan komt dit naar alle waarschijnlijkheid niet voor uw eigen rekening en risico.
U kon immers niet voorzien dat tijdens uw vakantie de code van uw vakantieland werd opgeschaald. In zo’n geval is de kans heel groot dat een rechter zal oordelen dat de werkgever in dat geval uw salaris moet doorbetalen tijdens de quarantaineperiode.

Kortom, de hierboven gestelde vraag is niet zonder meer eenvoudig te beantwoorden maar hangt van allerlei factoren af. In de jurisprudentie zal dit verder ongetwijfeld worden uitgekristalliseerd.


Door: Mr. M.N. van Geenen (Mark)