Wat als je als verdachte vast komt te zitten: wij leven niet meer in 1925!

De regel is dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is en dit betekent dat je geen straf krijgt voordat de rechter je veroordeeld heeft. Dat klinkt logisch, want je zult het feit waarvan je verdacht wordt maar niet gepleegd hebben! Een vrijheidsstraf is onomkeerbaar dus je hebt dan al vastgezeten om er vervolgens achter te komen dat de straf niet terecht was.

Maar toch worden verdachten vaak vastgezet in afwachting van hun berechting. Voorlopige hechtenis noemen we dat in Nederland. Met het woord voorlopig bedoelen we: totdat de rechter een uitspraak doet. We zijn zo’n beetje koploper in Europa als het gaat om opsluiten van mensen die verdachten zijn[1].

Kan het anders? Ja, dat kan. Bijvoorbeeld door het betalen van een borgsom, zoals we vaak zien in Amerikaanse misdaadfilms. Daar hoor je in Nederland nauwelijks iets over. Onterecht, want ook in Nederland bestaat de mogelijkheid om vrij te komen op borg[2] en dat al sinds 1926.

Rechters en advocaten maken zelden gebruik van deze mogelijkheid en het Openbaar Ministerie vindt het wel prima zo. Het initiatief om met een borgsom in vrijheid gesteld te worden moet van de advocaat af komen.

Wij kunnen aan de rechter verzoeken om een borgsom vast te stellen. Deze kan dan door jezelf worden betaald. Maar het is ook mogelijk dat iemand dit voor je doet. De mogelijkheid bestaat zelfs om een bankgarantie af te laten geven[3].

De borg krijg je terug als je je aan de voorwaarden van de rechter hebt gehouden. Je hoeft niet bang te zijn dat de rechter een bedrag vaststelt dat je niet zal kunnen betalen. De rechter is namelijk verplicht te onderzoeken hoeveel je kunt betalen[4]. Het moet dus een redelijk bedrag zijn.

Wil je tenminste enige kans hebben om met een borgsom vrij te komen, dan moet een verzoek goed worden onderbouwd. Bij Lina Advocaten stellen wij deze verzoeken dan ook aangepast aan jouw situatie op. Daarbij gebruiken we juridische steekhoudende argumenten en verwijzingen naar uitspraken van rechters[5] en vakliteratuur. Zo weet je in elk geval zeker dat jouw verzoek goed wordt voorbereid en de rechter alle argumenten heeft gekregen om je in vrijheid te stellen. Deze verzoeken kunnen trouwens ook gedaan worden in uit- en overleveringszaken.

Vragen over de borgsom? Dan kun je contact opnemen met ons kantoor en vragen naar één van onze strafrechtspecialisten.


[1] Een stelling waarvan de algemene rekenkamer zegt dat deze noch kan worden bewezen noch kan worden ontkracht (Algemene rekenkamer, Den Haag 2017, Voorlopige hechtenis in Europees perspectief). Maar ook uit dat onderzoek blijkt dat Nederland in elk geval verhoudingsgewijs een zeer hoog percentage mensen in voorlopige hechtenis heeft ten opzichte van de totale detentiepopulatie (M.M. Boone, P. Jacobs & J.M.W. Lindeman, DD 2019/12, Alternatieven voor voorlopige hechtenis in Europa en Nederland: de advocaat als onterechte sleutelhouder). Uitgebreide bespreking van dit standpunt is echter zinloos in dit stuk omdat hier het uitgangspunt is dat het beter kan en moet.

[2] Artikel 80 Wetboek van Strafvordering

[3] ECLI:NL:GHSGR:2008:BC1138

[4] EHRM 27 juni 1968, 1936/63 (Neumeister/ Oostenrijk)

[5] Bijvoorbeeld: ECLI:NL:RBROT:2014:5269 / ECLI:NL:RBNHO:2020:1269 / ECLI:NL:RBROT:2015:9153 / ECLI:NL:RBAMS:2017:10081