Ontslag op staande voet, een risicovolle zaak?!

Door: Mr. M.N. van Geenen (Mark)    19 april 2017

De wet geeft de mogelijkheid aan partijen (werkgever óf werknemer) om onmiddellijk een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst op basis van een dringende reden; het zogenaamde ontslag op staande voet.

Het komt zelden of nooit voor dat een werknemer ontslag op staande voet neemt. Des te meer komt een ontslag op staande voet gegeven door de werkgever voor. Dat zo’n ontslag op staande voet niet altijd standhoudt blijkt uit enige voorbeelden, die ik voor u op een rijtje heb gezet naar aanleiding van recente uitspraken van diverse Kantonrechters.

  • Het ontslag op staande voet wegens het opnemen van vakantie zonder overleg/toestemming van werkgever houdt geen stand. (Kantonrechter Alkmaar d.d. 7 februari 2017, AR 2017-0398)
  • Activiteiten werknemer buiten werktijd, vastgesteld door een recherchebureau, leveren geen dringende reden voor ontslag op staande voet op. (Kantonrechter Utrecht d.d. 29 maart 2017, AR 2017-0375)
  • Ontslag op staande voet van een supermarktmedewerkster vanwege het nemen van een hap uit een donut wordt vernietigd. Het ontslag is wel onverwijld gegeven, maar geen dringende reden. (Kantonrechter Zaanstad d.d. 23 maart 2017, AR 2017-0367)

Belangrijk voor u als werkgever

Als werkgever dient u zich, als u wenst over te gaan tot een ontslag op staande voet, goed te informeren omtrent de haalbaarheid van zo’n ontslag op staande voet en te beoordelen of er werkelijk een dringende reden aanwezig is om tot deze stap over te gaan. Anders loopt u namelijk het risico dat u wordt geconfronteerd met een vernietiging van dit ontslag op staande voet, met als gevolg dat u het loon aan de werknemer moet doorbetalen vanaf het moment van het gegeven ontslag.

In bepaalde gevallen is het voor u als werkgever beter om niet te kiezen voor een ontslag op staande voet, maar om te gaan voor een ontbinding via de kantonrechter op basis van hetzelfde feitencomplex dat u eigenlijk had willen aanvoeren als grond voor het ontslag op staande voet.

Tip: raadpleeg dus eerst een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht alvorens u deze beslissing neemt.

Belangrijk voor u als werknemer

Als werknemer is het raadzaam, indien u wordt geconfronteerd met een ontslag op staande voet, om onmiddellijk deskundige juridische bijstand door een advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, in te schakelen.

Wacht daar niet te lang mee omdat er in het nieuwe arbeidsrecht sprake is van een korte vervaltermijn, namelijk twee maanden, waarbinnen u als werknemer, indien u het niet eens bent met het gegeven ontslag, in actie moet komen.

Heeft u vragen over het ontslag op staande voet of wordt u hiermee geconfronteerd? Neem dan contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten binnen ons kantoor.


Door: Mr. M.N. van Geenen (Mark)