Omzeilen ontslagvergoeding mag niet: werkgever dient mee te werken aan beëindiging van een slapend dienstverband

Door: Mark van Geenen    23 december 2019

Slapende dienstverbanden: arbeidsovereenkomsten die formeel nog bestaan als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is door ziekte. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld of dit nog mag.

Op grond van ‘goed werkgeverschap’ moet de werkgever instemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarbij moet de transitievergoeding worden betaald. De Hoge Raad maakt daarmee een einde aan het ‘slapende dienstverband’.

Uitzondering is nog altijd mogelijk. De werkgever kan omstandigheden aandragen waarom hij een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van zo’n arbeidsovereenkomst. De werkgever moet dit desnoods aantonen.

Een voorbeeld van zo’n ‘gerechtvaardigd belang’ is het feit dat er reële re-integratiemogelijkheden zijn voor de werknemer binnen een redelijke tijd.

Deze uitspraak van de Hoge Raad zal consequenties hebben voor zowel werkgevers als werknemers. Of dit in uw concrete geval ook zo is kunt u door ons laten beoordelen. U kunt daarvoor contact opnemen met onze arbeidsrechtsspecialist mr. M.N. van Geenen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad
Lees hier de eerdere blog van mr. Van Geenen over slapende dienstverbanden


Door: Mark van Geenen