Letselschade

Letselschade is een verzamelbegrip voor de lichamelijke en/of geestelijke (materiële en/of immateriële) schade die iemand ondervindt als hij of zij een ongeluk krijgt of als hem of haar iets aangedaan wordt. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van een mishandeling zal veelal sprake zijn van letselschade.

Ter beantwoording van de vraag of geleden schade verhaald kan worden, zijn er op ons kantoor advocaten gespecialiseerd in letselschade. Deze advocaten zijn bijzonder betrokken, bieden een luisterend oor en zullen met u duidelijke afspraken maken. Daarnaast zullen de door u te maken kosten te allen tijde tot een minimum beperkt blijven.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft zal deze u zeer waarschijnlijk doorverwijzen naar een bepaalde advocaat. Lina advocaten staat los van verzekeringsmaatschappijen en is er alleen maar voor u. U heeft het recht om kennis te maken met ons kantoor en desgewenst aan de verzekering door te geven dat u wenst dat één van onze advocaten u bijstaat in uw letselschadezaak. Vanwege uw recht op vrije advocaatkeuze zal de verzekering uw wensen daarin moeten accepteren.

In onderling overleg of via de rechtbank

Soms is het mogelijk om de zaak onderling op te lossen. Als de schadeveroorzakende partij de aansprakelijkheid erkent kunnen partijen proberen afspraken te maken ten aanzien van het te compenseren schadebedrag.

Als dit echter niet mogelijk blijkt te zijn zal alsnog een procedure bij de rechtbank gevoerd moeten worden. In beide gevallen geldt dat het noodzakelijk is dat u zich laat bijstaan door een advocaat die kennis heeft van letselschade, aangezien deze weet wat uw rechten en plichten zijn.

Gratis kennismakingsgesprek met advocaat letselschade

Mocht u willen weten wat ons kantoor in uw situatie kan betekenen, maak dan een afspraak voor een eerste gratis kennismakingsgesprek met één van onze letselschade advocaten. Tijdens dit eerste gesprek van 30 tot 45 minuten zal de advocaat een eerste oordeel geven over uw zaak. Ook kunnen wij voor u bekijken wat de kosten ongeveer zullen worden bij het opstarten van een zaak. Wij voorzien u graag van het juiste juridische advies en ondersteuning.

Heeft u schade opgelopen en heeft u hiervoor een advocaat gespecialiseerd in letselschade nodig, schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Venlo en in Sittard en onze advocaten zijn 24 uur per dag beschikbaar.