Eerste Kamer stemt in met Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Door: Mw. mr. D. Haacke (Denise)    4 april 2017

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het langverwachte wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Een veelgehoord misverstand is dat nu iedereen onder huwelijkse voorwaarden trouwt. Niets is echter minder waar.

Onderscheid vermogens

Als u onder de huidige wet in gemeenschap van goederen trouwt, dan is er in principe één vermogen: dat van de echtgenoten samen. Er zijn geen afgescheiden vermogens, met uitzondering van verkregen erfenissen en/of schenkingen met uitsluitingsclausule of zogenaamde verknochte goederen en/of schulden.

Met de wetswijziging komt daar verandering in. Men trouwt nog steeds in gemeenschap van goederen, maar er zijn dan drie vermogens: dat van de echtgenoten samen en ieders eigen vermogen. Hoe ziet dat er dan uit?

  1. Het gezamenlijk vermogen van de echtgenoten bestaat uit alles wat men voor het huwelijk al gezamenlijk in bezit had (bijvoorbeeld een gezamenlijk gekochte woning) en hetgeen men nog verkrijgt gedurende het huwelijk.
  2. Dan is er nog het eigen vermogen van ieder van de echtgenoten. Dit bestaat uit alles wat men voor het huwelijk privé had aan vermogen en schulden en alle verkregen erfenissen of schenkingen (behalve als expliciet is vermeld dat dit gemeenschappelijk vermogen is).

Administratie voeren

Of een goed of schuld toebehoort aan één van de echtgenoten (en dus geen onderdeel is van de gemeenschap) moet kunnen worden aangetoond. Is dat niet mogelijk, dan wordt het aangemerkt als een gezamenlijk goed of schuld. Wil men de privévermogens en privéschulden voorafgaand aan het huwelijk dus echt gescheiden houden, dan moet hierover een administratie worden gevoerd.

En dat is ook direct het grootste punt van kritiek. Als de (toekomstige) echtgenoten geen goede administratie voeren en dus niet duidelijk op papier zetten welke goederen, gelden en schulden voor het huwelijk van wie waren, dan eindigt alles dadelijk alsnog op één hoop en heeft men precies hetzelfde als wat er nu is: een volledige gemeenschap van goederen. De ervaring leert dat (toekomstige) echtgenoten niet nadenken over eventuele gevolgen van een echtscheiding en daardoor een dergelijke administratie niet op orde zullen hebben. In een dergelijke situatie heeft de wetswijziging dus weinig zin.

Erfenissen en/of schenkingen

Een naar mijn mening positieve verandering is het feit dat erfenissen en schenkingen straks niet meer in de gemeenschap vallen, tenzij dit expliciet is bepaald door de erflater of schenker.

In de huidige wet behoren erfenissen en schenkingen tot de gemeenschap van goederen, tenzij er een uitsluitingsclausule staat in het testament of bij de schenking. Veel mensen die een testament hebben of geld schenken willen niet dat dit in de verdeling van de gemeenschap valt als hun kind bijvoorbeeld gaat scheiden. Desondanks wordt de uitsluitingsclausule vaak vergeten. Met de nieuwe wet maakt het niet meer uit of dit vergeten wordt en is het uitgangspunt dat een erfenis of schenking privévermogen is.

Inwerkingtreding

Wanneer de wet in werking treedt is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de wetswijziging alleen geldt voor de huwelijksgoederengemeenschappen die na de datum van inwerkingtreding ontstaan. Bent u dus al getrouwd in gemeenschap van goederen, dan blijft het huidige recht van toepassing op uw huwelijksvermogen.

Heeft u vragen over de nieuwe regeling, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u graag!


Door: Mw. mr. D. Haacke (Denise)