De beslagvrije voet; wanneer wordt hier rekening mee gehouden?

Door: Denise Haacke    10 januari 2017

Soms bent u even niet in staat om uw rekeningen te betalen. Als deze situatie enige tijd aanhoudt kunt u te maken krijgen met loonbeslag, waarbij een deel van uw salaris of uitkering rechtstreeks wordt uitbetaald aan een of meer beslagleggers. Hier komt vaak een deurwaarder bij kijken.

Omdat u geld nodig heeft om uw vaste lasten te betalen mag u een deel van uw inkomen houden. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd is heet de beslagvrije voet en hierop mag dus geen beslag gelegd worden. Zonder beslagvrije voet zou het immers kunnen dat iemand geen enkel inkomen meer overhoudt.

Wanneer geldt een beslagvrije voet?

De beslagvrije voet wordt gehanteerd bij inkomsten uit:

 • loon;
 • uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag);
 • pensioen en lijfrente;
 • levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering;
 • alimentatie;
 • bezoldiging voor ambtenaren;
 • voorlopige teruggaaf heffingskortingen.

De beslagvrije voet is dus niet van toepassing op:

 • freelance-inkomen;
 • VUT-uitkeringen;
 • vergoeding gemeenteraadslid;
 • huurtoeslag;
 • zorgtoeslag.

In situaties waarin de beslagvrije voet niet geldt kan deze wel door de kantonrechter van toepassing worden verklaard. U moet dan aantonen dat u over onvoldoende middelen van bestaan beschikt.

Hoe hoog is de beslagvrije voet?

Afhankelijk van uw situatie en leeftijd gelden bepaalde basisbedragen. In principe bedraagt de beslagvrije voet 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor de actuele normen klikt u hier.

Een beslagvrije voet kan hoger of lager worden door bepaalde omstandigheden. Zo wordt de beslagvrije voet verhoogd met de woonkosten die overblijven na aftrek van de normhuur en de ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag. Daarnaast speelt de premie voor uw ziektekostenverzekering een rol; de beslagvrije voet wordt verhoogd met het bedrag dat resteert na aftrek van de zorgtoeslag en de in de bijstandsnorm begrepen normpremie. Tot slot wordt rekening gehouden met de hoogte van de inkomsten van uw partner.

De beslaglegger stelt de definitieve beslagvrije voet vast naar aanleiding van de gegevens die hem bekend zijn. Zorgt u er daarom voor dat hij over alle relevante informatie kan beschikken. Zonder deze informatie zal vaak een lager bedrag worden vastgesteld dan waar u recht op heeft.

Wilt u weten of in uw geval een beslagvrije voet van toepassing is en, zo ja, hoe hoog deze is, klik dan hier.

Let op: indien u een achterstand van zes maanden heeft in de betaling van uw zorgpremie, dan meldt uw zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland. Vanaf dat moment betaalt u de (hogere) bestuursrechtelijke premie die door middel van bronheffing rechtstreeks wordt ingehouden door uw werkgever of uitkeringsinstantie. De bestuursrechtelijke premie wordt betaald uit de beslagvrije voet. U ontvangt vervolgens slechts het restant, de beslagvrije voet min de bestuursrechtelijke premie. Uw zorgpremie hoeft u dan uiteraard niet ook nog zelf te betalen.

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 13 december 2016 is het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt en dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars incassoactiviteiten. Uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat de benodigde gegevens niet langer door de schuldenaar zelf hoeven te worden verstrekt, maar kunnen worden opgehaald uit bestaande registers. De kans dat belangrijke gegevens gemist worden wordt hierdoor kleiner, waardoor mensen met schulden voldoende geld overhouden om van te leven en niet verder in de problemen komen.

Heeft u vragen over de beslagvrije voet of wilt u weten of deze in uw situatie van toepassing is? Neem dan contact op met ons kantoor zodat wij u van de juiste informatie kunnen voorzien.

 


Door: Denise Haacke