Belastingrecht

Leuker kan de belastingdienst het niet maken, maar soms ook zeker niet makkelijker. In elk geval niet als u om wat voor reden dan ook in conflict bent geraakt met de belastingdienst.

Het hebben van een conflict met de belastingdienst is op de eerste plaats natuurlijk erg vervelend. Maar daarnaast vraagt dat ook om deskundige rechtsbijstand waar u de hulp van een gespecialiseerd advocaat belastingrecht, ook wel fiscaal-advocaat genoemd, goed bij kunt gebruiken. Zeker ook omdat bij een belastingconflict vaak formele regels om de hoek komen kijken waar de belastingdienst u aan zal willen houden en waarvoor u zeker niet in alle gevallen kunt terugvallen op uw adviseur. U bent dan vaak aangewezen op de rechtsbijstand van een belastingadvocaat. Mr. S.B.M.A. (Stijn) Engelen is als advocaat-belastingkundige gespecialiseerd in het formele alsook materiële belastingrecht. Hij verleent daarnaast rechtsbijstand in Douanezaken.

Ons kantoor adviseert niet over aangiftes en geeft geen fiscaal-advies bij het doen van belastingaangifte. Wel verschaft ons kantoor u duidelijkheid over uw fiscale positie en over rechtsbescherming in belastingzaken. Wij staan u bij in spoedeisende kwesties, bijvoorbeeld wanneer de belastingdienst onaangekondigd bij u op de stoep staat of wanneer u wordt uitgenodigd te verschijnen op het belastingkantoor. Wij adviseren u ook wanneer u beschuldigd wordt van het doen van een onjuiste belastingaangifte of zelfs van fiscale fraude. Dergelijke beschuldigingen maken het inschakelen van een fiscaal advocaat bij uitstek gewenst vanwege de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht dat een advocaat toekomt.

Advocaten met experises in verschillende deelgebieden

Ons kantoor is gespecialiseerd in het voeren van procedures over belastingzaken of juist het voorkomen daarvan. U kunt bij ons dus terecht voor een advocaat gespecialiseerd in belastingprocedures, de advocaat-belastingkundige die is gespecialiseerd in het belastingrecht. Bovendien beschikt ons kantoor over advocaten met expertise in verschillende andere deelgebieden. Wij zijn er dan ook voor u op de volgende gebieden:

 • Fiscaal controleonderzoek;
 • Boekenonderzoek door de belastingdienst;
 • Informatiebeschikking;
 • Belastingprocedure;
 • Boeteprocedure (fiscale boete);
 • Invorderingsprocedure;
 • Dwangbevel;
 • Inkeer;
 • BTW (Omzetbelasting);
 • Vermoeden van BTW-fraude of carrouselfraude;
 • FIOD-inval;
 • Douanerecht en accijnzen;
 • Uitnodiging tot betaling;
 • Navorderingsaanslag;
 • Naheffingsaanslag;
 • Belastingaanslag;
 • Prejudiciële procedure;
 • Cassatie;
 • Klankbord vaktechniek;
 • Toezicht naleving Wwft;
 • Economisch strafrecht;
 • Fiscaal strafrecht;
 • Financieel strafrecht;
 • Fraude;

Iedere advocaat zijn of haar eigen specialisatie

Op ons kantoor heeft iedere advocaat zijn of haar eigen specialisatie. De specialisaties liggen over het algemeen wel dicht tegen elkaar aan en overlappen elkaar ook, zodat wij in staat zijn onderling veel te overleggen. Bovendien heeft u daarbij het voordeel dat advocaten binnen ons kantoor waar nodig bijspringen of net dat extraatje geven. Indien een zaak daarom vraagt zal natuurlijk ook steeds in teamverband worden gewerkt, zodat u de zekerheid heeft dat een heel team van advocaten achter u staat.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Venlo en onze advocaten zijn 24 uur per dag beschikbaar.