CONCLUSIE: “Stop controles na onterechte plaatsing op zwarte lijst Belastingdienst”

Advocaat-Generaal (A-G) Prof. Dr. Mr. R.E.C.M. Niessen heeft op donderdag 17 juni jl. geconcludeerd dat de Belastingdienst (fiscus) geen gegevens meer mag gebruiken uit onderzoek dat is gestart naar burgers die ten onrechte zijn geplaatst op een fraudelijst van de Belastingdienst.

Sinds afgelopen januari kregen zo’n 240.000 burgers in Nederland te horen dat zij door de Belastingdienst ten onrechte op een zwarte lijst zijn geplaatst. In sommige gevallen heeft deze plaatsing geleid tot het vermoeden dat belastingaanslagen zijn verhoogd enkel en alleen vanwege een plaatsing op die zwarte lijst van de fiscus. A-G Niessen concludeert dat deze mensen alsnog in bezwaar en beroep zouden moeten kunnen gaan tegen de verhoogde aanslag en de eventuele boete die de belastingdienst daarbij heeft opgelegd (belastingboete of vergrijpboete). Zelfs als de bezwaartermijn of beroepstermijn al is verstreken. De betreffende persoon kon eerder immers nog niet weten van die plaatsing op de fraudelijst van de belastingdienst.

Persoonsgegevens
De fraudelijst is destijds door de fiscus opgesteld aan de hand van registratie van bepaalde risicosignalen. Sommige van deze signalen, bijvoorbeeld het hebben van een dubbele nationaliteit, vormen juridisch gezien geen rechtvaardiging om een aangifte nader te controleren. Bovendien betreft het registraties van persoonsgegevens die onder de privacywetgeving (AVG) vallen. Deze gegevens mogen daardoor niet (zonder meer) op die manier worden verwerkt door plaatsing op de zwarte lijst van de Belastingdienst. Los daarvan verzetten ook andere verdragsbepalingen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich tegen deze praktijk.

Bent u geplaatst op een zwarte lijst van de belastingdienst of vermoedt u dat daarvan sprake is, neemt u dan vrijblijvend contact op met onze advocaat-belastingkundige: mr. S.B.M.A. (Stijn) Engelen

*Bron: Parket bij de Hoge Raad, 17 juni 2021, ECLI:NL:PHR:2021:617

Staat licht in jacht op uitkeringsfraude burgers volledig door, tot verbazing van privacy-experts

Wie een uitkering aanvraagt, krijgt vaak zonder het te weten te maken met het Inlichtingenbureau. Een onbekende stichting die in opdracht van de overheid een burger compleet doorlicht.

Lees hier het artikel welk gepubliceerd is in de Volkskrant:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staat-licht-in-jacht-op-uitkeringsfraude-burgers-volledig-door-tot-verbazing-van-privacy-experts~b41a35c6/#:~:text=nieuws-,Staat%20licht%20in%20jacht%20op%20uitkeringsfraude%20burgers%20volledig,tot%20verbazing%20van%20privacy%2Dexperts&text=Wie%20een%20uitkering%20van%20de,Platform%20Bescherming%20Burgerrechten%20Tijmen%20Wisman.

Rechtsbijstand nodig in de toeslagenaffaire?

Bent u een gedupeerde ouder van de kinderopvangtoeslag of heeft u vragen over uw rechten rondom de kinderopvangtoeslag of de Belastingdienst? Neemt u dan vrijblijvend contact op met advocaat-belastingkundige mr. S.B.M.A. Engelen van Lina Advocaten.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een speciale subsidieregeling voor de kinderopvangtoeslag opgesteld. De Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen Kinderopvangtoeslag’ (HKT) is speciaal voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag. Als zij gedupeerde zijn, kunnen zij zich bij de Raad melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze regeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen, noch wordt een eigen bijdrage opgelegd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rvr.org/nieuws/2021/februari/subsidieregeling-pakket-rechtsbijstand-herstelregelingen-kinderopvangtoeslag.html?utm_medium=email

Natuurlijk kunt u voor bijstand in andere fiscale kwesties of geschillen met de Belastingdienst ook altijd terecht bij Lina Advocaten, advocaten in Venlo en Sittard.

Coronahoester verzet zich met succes tegen supersnelrecht

De supersnelrechtzaak tegen onze cliënt is afgelopen dinsdag niet doorgegaan. De verdediging heeft zich succesvol verzet tegen toepassing van supersnelrecht. In deze tijd van Corona wil het Openbaar Ministerie nog duidelijker laten zien stevig en daadkrachtig op te kunnen treden door het toepassen van supersnelrecht en het eisen van zware straffen op zo’n supersnelrechtzitting. Instemming door een verdachte met de toepassing van dit supersnelrecht is echter wel vereist. Vaak is het echter helemaal niet in het belang van een verdachte en diens verdediging om in te stemmen met supersnelrecht. Alleen al omdat door deze vorm van zeer snelle berechting er meestal maar weinig tijd is het dossier te bestuderen, dit te bespreken en te onderzoeken of de verdediging niet zelf nog verder onderzoek wil laten doen. Strafzaken vergen ook aan de zijde van de verdediging immers gedegen onderzoek en tijd. Supersnelrecht staat daar vaak aan in de weg.

Lees hier het artikel in De Limburger: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200407_00155324/coronahoester-verzet-zich-met-succes-tegen-supersnelrecht